Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Voorzitter

Taakomschrijving Voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt als eerste aanspreekpunt LAS’79 zowel binnen de vereniging als daarbuiten (eventueel vergezeld van een ander bestuurslid).

Hij/zij schrijft de (bestuurs-)vergadering uit.

Dit zijn een Algemene Ledenvergadering en minimaal twee bestuursvergaderingen per jaar, te weten in november om de Algemene Ledenvergadering voor te bereiden en in mei/juni voor een tussentijdse evaluatie van het clubjaar.


Hij/zij geeft leiding aan deze vergaderingen en zorgt voor een ordelijk verloop.

Hij/zij formuleert, indien gewenst, het genomen besluit voor vastlegging in de notulen.

Hij/zij vertegenwoordigt de club bij de regionale federatieraad (NB 80)

Hij/zij ontwikkelt (samen met de andere bestuursleden) het beleid, dat wordt vastgelegd in een beleidsplan.

Hij/zij stuurt (samen met de andere bestuursleden) de commissies aan.

Hij/zij geeft binnen de vereniging sturing aan de uitvoering/realisatie van het beleidsplan en bewaakt de kwaliteit van de activiteiten.

Hij/zij bewaakt en bevordert de samenwerking in een goede onderlinge sfeer.

Hij/zij kan gevraagd worden een voorwoord te schrijven in het clubblad of op de website.

Hij/zij kan gevraagd worden mee te werken aan de prijsuitreiking en/of een korte toespraak te houden op door eigen club georganiseerde festivals.

 

Bijgewerkt 21-12-2017