Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Secretaris

Taakomschrijving Secretaris

De secretaris neemt als bestuurslid deel aan alle vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur.

Hij/zij stelt (in overleg met de voorzitter c.q. het dagelijks bestuur) een agenda op t.b.v. de periodieke bestuursvergadering en nodigt de bestuursleden (tijdig) uit voor de vergadering.

Hij/zij plaatst notulen in het elektronisch archief (dropbox) en/of op het besloten deel van de website.

Hij/zij verzorgt de ledenadministratie. Registreert de NAW-gegevens van de leden en houdt dit actueel. Informeert alle actieve leden regelmatig over wijzigingen

Hij/zij schrijft brieven en/of e-mails namens de club.

Hij/zij verzorgt de public relations van de club.

Hij/zij ontvangt de post voor de club; handelt deze af of brengt deze bij de bestuursvergadering in ter bespreking/afhandeling.

Hij/zij archiveert ontvangen en verzonden (elektronische) documenten en houdt deze toegankelijk voor de overige bestuursleden.

 

Hij/zij houdt contact met de secretarissen van NB'80 en NOVA over relevante onderwerpen.

 

Bijgewerkt 21-12-2017