Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Vicevoorzitter

Taakomschrijving Vicevoorzitter/Notulist

De vicevoorzitter neemt als bestuurslid deel aan alle vergaderingen van het bestuur.


Hij/zij neemt alle taken van de voorzitter waar bij diens afwezigheid.

Hij/zij notuleert de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering en werkt deze uit tot verslagen.
(De secretaris verspreidt en archiveert deze documenten.)

 

Bijgewerkt 21-12-2017