Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Programmacommissie

Taakomschrijving programmacommissie (= bestuur)

Rapporteert over de activiteiten en vorderingen van het programma in de bestuursvergaderingen.

Stelt in de eindejaar bestuursvergadering een conceptprogramma op voor het nieuwe clubjaar.

Presenteert het conceptprogramma aan de leden op de Algemene Ledenvergadering.

Neemt een beslissing welke films in aanmerking komen voor inzending naar een festival en/of voor plaatsing op het LAS kanaal op YouTube.
Beslist welke films vertoond gaan worden bij het bezoeken van andere filmclubs..

Controleert de uitvoering van het goedgekeurde programma. (Afwijkingen van het programma moeten altijd in overleg met de programmacommissie).

Informeert de leden continu over het programma via een e-mail.

Houdt een lijst met vertoonde films bij met daarin de naam van de film, de naam van de maker(s) en de duur van de film met een korte omschrijving.

NB. Als het programma door de leden is goedgekeurd zijn de in het programma genoemde leden met de taken ‘avondvoorzitter’, ‘organisator’ en ’notulist’ verantwoordelijk voor de hun toegewezen werkzaamheden op de desbetreffende avond.

 

Bijgewerkt 21-12-2017