Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Technische Commissie

Taakomschrijving Technische Commissie

Rapporteert aan de vertegenwoordiger van de TC in het bestuur.

Houdt de (technische) ontwikkelingen in onze hobby bij.

Adviseert in de aanschaf van nieuwe apparatuur of onderdelen. Stemt af met de Penningmeester.

Registreert gegevens van alle aangeschafte apparatuur en hun locatie.

Onderhoudt de geïnstalleerde apparatuur.

Maakt een korte handleiding voor de bediening.

Bedient de apparatuur op clubavonden en op door de vereniging georganiseerde festivals.

Houdt een uitleenregister bij. (Uitlenen alleen met toestemming van het bestuur.)

 

Bijgewerkt 28-12-2017