Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Archiefbeheer

Taakomschrijving Archiefbeheer

Rapporteert aan het bestuur.

Kopieert films die in première gegaan zijn, zowel individuele films als groepsfilms, nadat er door de makers geen bezwaren tegen opname in het clubarchief ingebracht zijn.

Maakt een inventarisatielijst van de in het archief aanwezige films; houdt deze bij en verstrekt deze regelmatig aan het bestuur.

Houdt en brengt de in het archief aanwezige videobanden en DVD's in ordelijke staat.

Zorgt voor de aanwezigheid van films op elke clubavond ter aanvulling (opvulling) van de avond. Huurt hiertoe, indien nodig, de met goud en zilver bekroonde films van de NOVA of NB'80 en maakt kopieën op een verzamelmedium (harddisk/USB-stick).

Zorgt voor voldoende vrije media (banden/dvd's/harde schijf).

Kopieert de films die vertoond moeten gaan worden bij gast-clubs op USB-schijf en nummert deze in volgorde van geplande vertoning en verstrekt deze aan de vertegenwoordiger van de club.

Registreert de uitleen van filmmedia (bv. videoband of DVD of USB-schijf) aan clubleden en zorgt voor terugkeer van deze films.

Digitaliseert (oude) filmbeelden. (Voor het kopiëren van de films vanaf band op USB-schijf is een van LAS'79 overcomplete videorecorder ter beschikking gesteld.)

Draagt zorg voor een back-up (kopie op een andere locatie) van de films.

Upload films naar het YouTube kanaal van de vereniging na overleg met het bestuur en/of de makers. Informeert Websitebeheer hiervan.