Home Organisatie Commissies

Taakomschrijving Kascontrolecommissie

Taakomschrijving kascontrolecommissie

Hij/zij controlert op juistheid en volledigheid van de door de penningmeester bijgehouden financiële administratie.

Hij/zij rapporteert hierover in de Algemene Ledenvergadering.

 

Bijgewerkt 21-12-2017