Home Programma Programma 2017

Clubavond 24 januari 2017

Over de rand

Clubavond van 24 januari 2017
Verslag van Wally Kastelijns

In zijn openingswoord memoreert de voorzitter nog even naar de vorige clubavond en stelt vast dat we nu gelukkig met wat meer mensen zijn. Helaas zijn Cees Leijnse en Frans Hellings nog steeds afwezig wegens ziekte. Verder prijst hij de vorige notulant om zijn duidelijke verslaglegging en roept iedereen op dit nog eens te lezen. Ook vanwege het voorstel wat daarin wordt verwoord.

Voordat Wally zijn favoriete film mag inleiden en vertonen wordt eerst nog even het woord gegeven aan Jan, die verslag doet van de terugkomdag "Projectmatig films maken". Twee groepjes filmers hebben hiervoor de synopsis van hun film toegestuurd aan Franka Stas via René Roeken. Naar aanleiding hiervan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd waar de filmers zeker rekening mee moeten houden. Jan neemt deze punten nog eens plenair door zodat ook de andere leden van LAS'79 er hun voordeel mee kunnen doen. Heel in het kort samengevat kwam naar voren dat bij het maken van een film belangrijk is:

  • vooraf vast te stellen wat de doelgroep is, want die is namelijk leidend voor de film;
  • verder moet aangegeven worden hoe de Gouden W's worden ingelost;
  • dat de maker van de film enige fascinatie heeft voor het onderwerp en weet wat hij wil vertellen;
  • dat een pakkende openingssequentie van heel groot belang is en dat je daarom met beeld en geluid moet beginnen en nooit met een voice over;

Verder staat Jan aan de hand van voorbeelden uitgebreid stil bij het nut en het maken van een interview, hoe je dat wel of niet in je film kunt gebruiken en de valkuilen die hierbij kunnen ontstaan. Voor het uitgebreide verslag wordt hier verwezen naar dropbox.

Vervolgens leidt Wally kort zijn uitgekozen film "Touching the Void" in.

Hij heeft een film uitgekozen, die heel dicht bij zijn eigen hobby en fascinatie voor de bergsport ligt. En vertelt dat hij In 1989 het boek "Over de Rand" van Joe Simpson heeft gelezen. In dit boek wordt het huiveringwekkend klimverhaal verteld van twee Engelse bergsporters (Joe Simpson en Simon Yates) in het Andesgebergte van Peru. Het is vooral het psychisch proces dat de beide mannen doormaken nadat een fatale beslissing genomen is wat het boek zo fascinerend maakt. Het boek werd in veel recensies een meesterwerk genoemd en gekwalificeerd als het best geschreven boek over alpinisme sinds de Tweede Wereld oorlog.

Pas 15 jaar later werd dit boek in 2004 als docu-drama verfilmd door Kevin Macdonald onder regie van John Smithson. En ook toen werd deze film direct als een van beste bergsportdocumentaires gekwalificeerd ooit. Ook werd de film als beste Engelse film bekroond met de Bafa Award. Deze Britisch Academy Film Award wordt sinds 1948 jaarlijks uitgereikt. In 2016 kwam recent de film Brooklyn voor deze prijs in aanmerking.

2017TouchingVOID1Het is geen film die gekenmerkt wordt grote woorden of sensationele effecten. Wat de film zo bijzonder maakt is dat de filmmaker erin geslaagd is om een vorm te vinden waarin hij op een zeer indringende manier weergeeft wat er in de hoofden van de twee klimmers omgaat.
Omdat de hele film zich eigenlijk letterlijk in de hoofden van de twee hoofdpersonen afspeelt en er daardoor geen dialogen plaatsvinden maakt het zo moeilijk om van dit verhaal een film te maken. De regisseur heeft dit probleem opgelost door het waargebeurde verhaal van een barre overlevingstocht te vertellen middels interviews en nagespeelde scènes.
Omdat de film over meer dan bergbeklimmen gaat en het eigenlijk meer een universeel verhaal is, maakt de film niet alleen interessant voor bergsporters en moet hij meer mensen aanspreken.

Gelukkig bewijst de film dit ook op deze clubavond van LAS, waar de kijkers een uur en 45 minuten geboeid hebben zitten kijken. Jammer was dat er onvoldoende tijd over bleef om de film nog na te bespreken.

Op verzoek werden later nog enkele reacties per email ontvangen:

    "De film heeft op mij diepe indruk gemaakt. Mooie natuuropnames en spannende beelden van twee zwoegende mannen.Wat bezielt mensen om na zo’n erbarmelijke tocht en een herstelperiode weer opnieuw het avontuur te zoeken?  Dat fascineert mij wel.
Voor mij is een film goed als ik mee kan gaan in het verhaal dat verteld wordt. Juist door de tussentijdse interviews van de bergbeklimmers werd ik er steeds uitgehaald en ontnam dat voor mij een groot deel van de spanning die er zeker inzat. Door het vroeg weggeven van de afloop duurde het einde van de film voor mij iets te lang".

2017TouchingVOID    "Deze film ging over een onderwerp waar ik niet veel mee heb en vond het dan ook frappant dat ik toch helemaal in de film gezogen werd. Zelfs zodanig dat ik “vergeten” ben om echt op de film-technische aspecten te letten. Een voice-over is mij dan ook niet opgevallen. Ik heb wel de betrokkenen aan het woord gehoord.
Ondanks dat hierdoor al bij het begin van de film werd “weggegeven” dat beide klimmers het avontuur hadden overleefd, bleef de film spannend en vroeg ik me als kijker af wanneer en op welke manier de gewonde bergbeklimmer het avontuur kon hebben overleefd. Hierdoor bleef de film van begin tot het einde boeien.
Aan het einde van de film werden wel de grenzen opgezocht van hoe lang de interesse van de kijker kon worden vastgehouden. Voor mij werd hierdoor de spanning tot een hoogtepunt opgevoerd en duurde het dus zeker niet te lang.
De cameravoering was geweldig. De kijker had hierdoor niet het gevoel dat een en ander werd nagespeeld en was het net of de opnamen waren gemaakt terwijl de berg werd beklommen. De beelden waren geweldig, vooral in die kloof en de overzichten van een drone of gefilmd uit een helikopter.
De muziek is niet opgevallen en dus goed.
Nogmaals ik vond het een geweldig avontuur waarvan ik me als niet-bergbeklimmer wel de indruk kreeg dat twee broekjes 28 en 21 jaar oud, zo slecht voorbereid (gas was op, verdwaald en een toevallige “passant” die voor het basiskamp  werd gevraagd) zo’n avontuur aangingen".

    "Ik wil heel graag de making off  en relevante filmfragmenten nogmaals zien".

    "Ik denk dat het zeker een goed idee is om dit experiment te herhalen. Het probleem zal zijn: welke film heeft de belangstelling van de leden".