Home Programma Programma 2017

Op lokatie Baardwijkse Overlaat

Uitstapje in de natuur

Datum: 4 april 2017
Verslag: Paul van Erve

Op locatie filmen in de Baardwijkse Overlaat

Aanwezig van Videofilmclub LAS'79 waren: Barbara de Groot, Frans Sluijs, Jan van der Steen, Cees Zandbergen, Roland van Riel, Wally Kastelijns, Paul van Erve
Gids: Joost van Balkom van Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH)

Gisterenavond heb ik zoveel mogelijk klaar gezet om vanmorgen op tijd weg te kunnen. Ik wil als eerste bij de afgesproken parkeerplaats zijn om iedereen 'op te vangen'. Daarom op tijd op om nog ruimte te hebben om koffie te zetten. Vanwege het goede weer leg ik de afstand van bijna 8 kilometer op de fiets af. Op mijn rug de gevulde rugzak en kruislings om de nek gehangen de tas met mijn fototoestel.

Om half tien vanochtend staan we klaar om een rondleiding te starten door natuurgebied Baardwijkse Overlaat in Drunen. Allen met de filmcamera en statief behalve ik. Roland gebruikt film- èn fotocamera. Deze wandeling met veel tijd om te filmen zal door Joost van Balkom begeleid worden.
Joost stelt zichzelf voor. De Baardwijkse Overlaat bestaat uit verschillende natuurgebieden. Hij gaat per terrein waar we doorheen lopen de karakteristieken vertellen, wat geschiedenis ervan en af en toe over het beheer. Jan zal zorgen dat het geluid opgenomen wordt. Daarna kunnen alle filmers hun gang gaan.

Vlinderveld201704Vlinderveld403

Het eerste veld wat we bekijken was vroeger een stortplaats van zand uit de opgraving (surfvijver) ernaast waarvan het zand gebruikt is bij de aanleg van de A59. Toen NMVH het in beheer kreeg veranderde deze de naam in Vlinderveld.  De omgeving is wel aangelegd om vlinders en solitaire bijen te trekken door de aanleg van poelen en aanplant van krent, fruitbomen, sleedoorn etc. Pas twee jaar terug heeft de Vlinderstichting een idylle aangelegd om meer vlinders te trekken. Dit leek eerst niet te lukken (het veld stond lang onder water) maar later in het jaar kwamen de bloemen toch omhoog. Als de groep het ook wil zien zal ze later in het jaar terug moeten komen.

200704Joost408

Natuurbos

We steken over en gaan het bos in van Natuurmonumenten. We zien maar horen vooral de Nijlganzen. Joost herkent veel meer vogelgeluiden, zoals de lijster. Zo'n 200 jaar geleden was alles hier vlak. Het gebied diende als afvoer van overtollig water vanuit richting Den Bosch. Nadat er dijken waren aangelegd om de stoming te reguleren hebben er dijkdoorbraken plaatsgevonden waardoor wielen ontstonden. De vele bomen zijn allen aangeplant. Natuurmonumenten beschermt dit gebied, laat de natuur erin bijna volledig zijn gang gaan en het is daarom normaal niet toegankelijk. Joost wijst ons op de ontstane wilde structuur met de omgevallen bomen met korstmossen, de hulst en waterplassen waarin o.a. de kamsalamander. De filmers zijn te laat met het vastleggen van twee vluchtende reeën. Sommige Amerikaanse eiken waren geringd. Daarin nestelen zich torren en andere beestjes die weer als voedsel dienen voor grotere dieren zoals de das waarvan we sporen denken te zien. De filmers nemen hun tijd voor de individuele opnamen. We lopen meer uiteen en het blijkt dat we de afgesproken tijdsduur volledig nodig gaan hebben.
Ondertussen ziet Joost waar de beheergroep aan de gang moet met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers die hier woekert.

Lange Wiel201704Filmers456

Twee wielen vloeiden samen en vormen de Lange Wiel. We zien daarin Kwakeenden. Langs de kant huist een ijsvogel, maar om die 'te vangen' hebben we niet de juiste cameralenzen. De groep loopt over de dijk langs het Drongelse kanaal en we volgen de wandelroute. Ter hoogte van het bankje, met uitzicht op de lengte van de wiel, groeit op een 'eiland' Gagel wat gebruikt werd in kleerkasten tegen de motten en voor de bittere smaak in bier, waar later hop voor diende.
We houden hier even een korte koffiepauze.

Ott201704Landkaartje482ershoek

We komen nu in gebied van NMVH waarvan de naam misleidend is; er zitten geen otters! Wel spotten we meer ganzen en de koeien die hier hun dagelijkse rustplaats hebben maar normaal in dit hele gebied rondlopen. Ook hier is een veld ingezaaid om vlinders te trekken. Er is een bijenhotel geplaatst wat gebouwd is door scholieren. Dit is een educatief stukje natuur vandaar dat namen van verschillende bomen staan aangegeven. We worden nog verrast door de vlinder "Landkaartje" die al vroeg rondvliegt.

Bedankt201704Joost465

Joost neemt afscheid van ons. Hij vond het moeilijk zijn verhaal eenrichting te vertellen; had gehoopt meer vragen te krijgen. Ik denk dat deze pas komen wanneer het materiaal is bekeken en beluisterd. Uit de rugzak komt nog een enveloppe met inhoud als bedankje voor Joost. Hij biedt aan nogmaals een toer te willen geven maar dan zonder vergoeding. Wij lopen het gebied uit maar Joost blijft nog achter (om te inventariseren?).

Terug bij de auto stelt Jan voor alle gefilmde materiaal volgende clubavond mee te brengen zodat het gecopiëerd kan worden en aan alle leden ter beschikking gesteld. Dit geeft de mogelijkheid aan de leden die vandaag niet aanwezig kunnen zijn ook een film van het bronmateriaal te maken indien gewenst.

Terugfietsend denk ik aan morgenvroeg wanneer de werkers in de beheergroep van NMVH (waarvan ik ook lid ben) weer in dit gebied aan de gang zijn. Misschien zien we Jan dan ook in rustig omstandigheden bezig filmopnamen en geluidsopnamen te maken.

Tip: Kijk eens op onze website in de Fotogalerij om een indruk te krijgen van de opnamen op die dag.