Home Programma Programma 2018

Clubavond 3 april 2018

Actieve Doe-avond

Clubavond            : 03-04-2018
Aanwezig              : 12 leden
Afwezig                 : Noud Laurijsen
Avondvoorzitter   : Jan van der Steen
Verslag                  : Jan van der Steen

Vanavond hebben we een actieve clubavond in plaats van de avond van 20 maart 2018 die niet is doorgegaan omdat onze zaal was ingericht als stemlokaal. Voor deze avond hadden enkele leden hun camera en statief meegenomen. Jan van der Steen loodst ons door deze avond heen. Hij heeft samen met Mari, Barbara, Frans Sluijs en Paul van Erve, twee avonden bijgewoond bij TAS in Tilburg, waar Franka Stas een workshop gaf over cameraregie.

Mededelingen:

  • Omstreeks 20.00 uur opende Wally de avond. Hij heette de aanwezigen van harte welkom. Hij verwelkomt special Frans Sluijs die weer aanwezig is. We zijn blij dat Frans daarvoor voldoende is opgeknapt.
  • Er is een nieuwe Europese privacywetgeving. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Verandering van deze privacywetgeving schijnt ook consequenties te hebben voor onze club. Paul heeft een bericht ontvangen van de NOVA omdat hij de ledenadministratie van LAS’79 verzorgt. Bij dit bericht ontving Paul ook een 'Inleiding AVG.pdf', een 'Acties AVG.pdf' waarin wordt beschreven welke acties we moeten uitvoeren en het privacy beleid en privacyreglement mee. De rest volgt later. In de 'Help club.pdf' staan enkele tips bij het aanpassen van het reglement. Het 'Privacy beleid model club versie 1.docx' is een voorbeeld, dat kan worden gebruikt om het privacy beleid op te stellen. Dat document moet aan de specifieke situatie binnen onze club worden aangepast. Dit is een bestuursdocument en hoeft niet te worden gepubliceerd. Het 'Privacyreglement model voor club versie 1.docx' moet vóór 25 mei door de ledenvergadering zijn goedgekeurd en gepubliceerd op de website. Het document dient te worden aangepast aan de specifieke situatie binnen de club. Binnenkort volgt het register en krijgen we nog een verwerkersovereenkomst. Paul heeft om hulp bij dit onderwerp gevraagd, omdat het beschermen van informatie over leden in verband met de privacyregels is niet zo eenvoudig is. Er moet onder andere een goedkeuring komen in een Algemene LedenVergadering (ALV) en vóór 25 mei zijn gepubliceerd op de website. Het bestuur zal een en ander voorbereiden en per mail aan de leden verstrekken, zodat die de documenten kunnen bestuderen. Verder zullen we vóórafgaand aan de sluitingsavond een ALV houden met betrekking tot dit onderwerp. Alle leden zijn voor die vergadering uitgenodigd.
  • Berna heeft het organiseren van het jaarlijkse etentje op zich genomen. Ze heeft naar BLAUW in Waalwijk (0416-330640) gebeld. Daar is het mogelijk om met een gezelschap van ongeveer 20 man te komen eten. Er zijn drie mogelijkheden namelijk: 1e Losse kleine gerechtjes; 2e Vaste gerechtjes van de chef voor het hele gezelschap en 3e Een groot menu. Het verschil tussen kleine gerechtjes en kleine gerechtjes van de chef is, dat het laatste per 5 hapjes voor alle gasten hetzelfde gaat, terwijl je voor de gewone kleine gerechtjes wat langer moet wachten. Er is geen tijdslimiet. Het kost steeds € 29,50 per persoon. De drankjes dienen apart te worden afgerekend maar omdat het een groot gezelschap is krijgen we daar 10% korting op. Het kan op woensdag, donderdag of vrijdag. Voor de vrijdagavond dient wel vroegtijdig te worden afgesproken. Het best kan het dus op donderdagavond. We krijgen de beschikking over een apart zaaltje, dat niet echt is afgeschermd van de rest, maar je zit wel apart. Mari heeft bij de aanwezigen geïnventariseerd wie met hoeveel mensen deel wil nemen. Geprobeerd werd een datum te prikken dat is echter (nog) niet gelukt. Mogelijk moeten we het over de zomer heen tillen.
  • De praktijkdag filmen hebben we laten vervallen, vanwege de ziektes van diverse leden en omdat we geen geschikt onderwerp konden vinden waarbij iedereen kon deelnemen. Deze ingelaste clubavond komt daarvoor in de plaats.

 ­­­­­­Theorie

Naar aanleiding van de cursus cameraregie van de NOVA, die eerst door Co Vleeshouwer, werd gegeven en waarbij Franka Stas al betrokken was, gaan we vanavond aan het werk. In tegenstelling met Franka beginnen we met enige theorie. Jan heeft een PowerPoint presentatie gemaakt die hij eerst behandelt. Het is voor videofilmers moeilijk de aandacht van de kijker vast te houden. Met dezelfde inspanning kunt je de aandacht van je kijker WEL vasthouden!!! Jan legt uit dat CAMERA-REGIE sturing geeft aan de cameravoering en CAMERA-VOERING het bedienen van de camera is. De camera-regie bepaalt de impact van de cameravoering op het geheel van de film. We keken vervolgens naar een film van Co Vleeshouwer over dit onderwerp.
Jan vervolgt met de opmerking dat onze films vaak te lang zijn en over de gemiste kansen.

In elke film hoe kort ook en over welk onderwerp ook, moet een antwoord worden gegeven op de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom) anders weet de buitenstaander niet waar het over gaat. Maar erger nog, de beleving van de deelnemers komt op de een of andere manier niet over.
Vervolgens zoeken we een antwoord op de vraag waarom de kijker soms afhaakt en hoe we die kijker geboeid kunnen houden. We gaan daar na de pauze ook mee oefenen.

Jan geeft aan wat de actielijn is en hoe korter op die lijn er gefilmd wordt hoe meer de kijker bij de film betrokken wordt. Hierbij is de 180 graden regel van toepassing. We zien wat die regel inhoudt. We gaan ook in op de situaties waarin met opzet over de lijn gegaan wordt en hoe we de kijker mee kunnen nemen over de lijn. We zien ook hoe de actielijn zich kan verplaatsen.
We zien een filmpje met enkele voorbeelden van statisch- en dynamisch beeld en zien dat het dynamische beeld veel meer boeit.

We spreken ook over het ZOOMEN, dat de film gemakkelijk onrustig kan maken. We hebben het ook over de beleving van het verschil tussen in- en uitzoomen. Vervolgens spreken we over de PAN. Van niets naar niets levert geen bijdrage aan de film. Van niets naar iets is al beter en van iets naar iets anders is het best. Meegenomen worden door iets of iemand is ook een mogelijkheid om een pan te maken zonder dat de kijker dat door heeft. Vervolgens even over de TILT en het verschil tussen de tilt-up en tilt-down. Dan de RIJDER die een natuurlijke manier van kijken oplevert.
We keken hierna naar een filmpje van Hernie Blom over deze onderwerpen.

Dan komt de cameravoering aan de orde. De cameravoering is ook een belangrijk onderdeel om de aandacht van de kijker vast te houden.
Hoewel de camera’s het tegenwoordig mogelijk maken effecten aan te brengen wordt aangeraden dat pas in de montage te doen, zodat de beelden oorspronkelijk blijven.

We hebben het over de beelduitsnede en zien het verschil tussen totaal, medium, close-up en extreem close-up. We keken daarop naar een filmpje van Barbara Karel waarin bovenstaande punten aan de orde komen.

Dan nemen we de camerastandpunten even door. We kennen het neutraal perspectief, waarbij de camera de persoon in de ogen kijkt (op ooghoogte gefilmd) Het Vogelperspectief, waarbij de kijker op de acteur neerkijkt bv wanneer de vader een kind een standje geeft wordt het kind vanuit vogelperspectief gefilmd; Het kikkerperspectief, waarbij de kijker tegen de persoon in de film opkijkt; Over schoulder (OS) waarbij de camera (dus de kijker) over de schouder van een persoon meekijkt en ziet wat de persoon ziet.

Daarna Point of view (PoV) ingeleid door een voorbereidend shot van de persoon, daarna een shot van hetgeen die persoon ziet en vervolgens een afsluitend shot van de persoon, anders denken de kijkers dat de rest van de film door de ogen van de persoon wordt gezien.

Jan geeft vervolgens aan hoe we het statief kunnen gebruiken voor dolly- of crane shots. We keken naar een filmpje van “Brusspup” waarin de gratis oplossing wordt geboden. Door de voorpoot van het statief in te klappen en de handel stevig vast te houden wordt de camera horizontaal gehouden en wordt deze over het kantelpunt van het statief heen bewogen.
Tot slot van het theoretische gedeelte geeft Jan nog enkele tips over het statiefgebruik. Bv een elastiek gebruiken voor een pan of tilt; een boek op tafel in plaats van een dure “slider”; de middenbuis van het statief gecontroleerd laten zakken; het statief gebruiken als steadycam en het statief helemaal omhoog houden voor een overzicht shot.

Na de pauze gaan we aan de slag met de camera’s en statieven.

OPDRACHT 1.

Opdracht 1 is het maken van een statisch shot en vervolgens een dynamisch shot van hetzelfde onderwerp. Probeer hierbij de tips te gebruiken die in het theoretisch deel zijn behandeld.

Opdracht 2 is hetzelfde als wat we de eerste avond bij Franka hebben gedaan, namelijk:

OPDRACHT 2.  3–maal

DENK ER NIET TE VEEL OVER NA, DOE EN EXPERIMENTEER!IMG 20180403_220121

Niks is fout, we zien straks of het WERKT wat je opgenomen hebt!
Iedereen filmt zijn/haar eerste 3 (losse) shots van het lijstje achter elkaar. Daarna filmt de volgende zijn serie van 3 shots, totdat iedereen zijn serie gemaakt heeft.

LET OP:
De mensen in beeld mogen op geen enkele manier de aandacht trekken (ze staan te staan of zitten te zitten). Wat jij doet met de camera moet het verschil maken, niet de ‘acteur’!

  1. Maak een dynamisch shot van één persoon.
  2. Besluip één persoon. Verschuil je ergens achter, de persoon mag niet zien dat jij er aan komt!
  3. Maak één shot van twee mensen die met elkaar in gesprek zijn. Tekst onbelangrijk, audio luisteren we niet terug.

Terugkijken van opgenomen shots en bespreken op plek van camera t.o.v. de actielijn en impact daarvan op de beleving van de kijker.

ACTIELIJN benoemen a.h.v. een tweegesprek + camera t.o.v. de actielijn.
BEIDE OGEN KUNNEN LEZEN!

We waren na de pauze druk in de weer om de opnamen te maken en ze later te bediscussiëren. Al met al weer een nuttige clubavond waar de leden veel aan kunnen hebben bij het maken van een volgende film.